LeketLemaanIsrael-EN18-17
7,487 משפחות נזקקות יקבלו ארגז פירות וירקות
75%
מתוך יעד של 10,000 משפחות

בחג השבועות

תורמים לקט ביכורים ישראלי

סייעו לנו להציל ולרכוש פירות וירקות מזינים, ותמכו בחקלאות ישראלית וגם במשפחות נזקקות.

המלחמה הקשה ויוקר המחייה משפיעים על כולנו. בעוד החקלאים נאבקים להמשיך לגדל ולמכור את יבולם, אוכלוסיות רבות בארץ אינן מסוגלות לרכוש פירות וירקות. 

בזכות תרומתכם, נוכל להציל ולרכוש מתבואת הארץ ולהעבירה לכל מי שזקוק לה.

*כל ארגז מכיל 10 ק"ג של תוצרת

אנחנו מצילים עודפי מזון איכותיים ומעבירים אותם לאלו הזקוקים להם

ICONSfor numbers-24
טונות ירקות ופירות
10000
ICONSfor numbers-23
ארוחות מבושלות
1000000
ICONSfor numbers-22
מתנדבות ומתנדבים
30000
ICONSfor numbers-21
נתמכים מקבלים מזון
160000

מדוע דווקא לקט ישראל בשגרה ובחירום?

יש לך את היכולת להשפיע​

תרומה מאובטחת ובטוחה